Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Guus van der Bie

Guus van der Bie geboren in 1945. Medische studie in Utrecht.
Werkzaam aan universiteit Utrecht aan het Laboratorium voor Medische Anatomie en Embryologie van 1967-1977.
Huisarts van 1974-2009.
Werkzaam als docent aan Universiteit Utrecht ‘Medical Humanities’ en ‘Complementaire zienswijzen in de Zorg’ sinds 2002, tevens docent antroposofische geneeskunde aan de universiteit Witten /Herdecke (D).
Betrokken bij het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden.
Auteur van meerdere ‘Bolk’s Companions for the Study of Medicine’ betreffende een fenomenologische benaderingswijze van de antropologie en antroposofie.
Internationaal coördinator voor antroposofische artsenopleidingen (IKAM) aan de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap te Dornach, Zwitserland.
 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.