Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Victor van den Bersselaar

Victor van den Bersselaar (1948-2011) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1977 tot 1983 was hij docent filosofie aan de Stichting voor Opleiding tot Sociale Arbeid te Haarlem. Vanaf 1978 was hij als docent filosofie, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, domein Maatschappij en Recht, en haar rechtsvoorgangers, waar hij van 1989 tot 2002 tevens beleidsmedewerker onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg was. Van 2002 tot 2007 was hij lid van de kenniskring Vraaggerichte Methodiekontwikkeling van het Instituut voor Sociale en Culturele Beroepen en de kenniskring Refl ectie van de afdeling Onderwijs, Research en Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Van 1985 tot 1993 was hij lid van de themagroep cultuurfilosofie van het tijdschrift Krisis en vanaf 2005 redactielid van het tijdschrift Paspoort voor het Maatschappelijk Werk. Tevens leverde hij bijdragen aan het European Social Ethics Project. Daarnaast redigeerde hij en leverde hij bijdragen aan diverse boeken, publiceerde artikelen in uiteenlopende tijdschriften en schreef verschillende boeken, waaronder: Discursieve vaardigheden (met Klaas Hoeksema) en Wetenschapsfilosofie in veelvoud. Tot aan zijn overlijden in november 2011 was hij programmaleider ‘Normatieve Professionalisering’ bij het Praktijk- en Onderzoekscentrum De Karthuizer en de Minor Ethiek voor de Beroepspraktijk.

Titels

Bestaansethiek (2009)
Normatieve professionalisering en de ethiek van identiteits-, levens- en zingevingsvragen

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.