Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Trijntje Roggen

Trijntje Roggen heeft vanuit de opleiding Orthopedagogiek, sectie Jeugdzorg, van de Rijksuniversiteit Groningen, als supervisor het masterproject van Marjolijn Rijskamp begeleid. Roggen’s expertise is vooral gericht op professionalisering en zorgethiek, waarbij kritische reflectie op professioneel handelen centraal staat. Haar onderzoeksgebied betreft onder meer de coaching van professionals, die een cruciale rol spelen bij de omgang met signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Titels

Geef mij een signaal (2013)
Een meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld
(Horizon-reeks)

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.