Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Peter Rensen

Peter Rensen is als onderzoeker verbonden aan Movisie – een kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Hij werkte aan een vijfjarig project rondom eenzaamheid. Momenteel is hij werkzaam op de afdeling trends en onderzoek. Hij is onder meer projectleider ‘Effectieve interventies in de sociale sector’.
http://www.movisie.nl/medewerkers/peter-rensen

Titels

Weten wat werkt (2013)
Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.