Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Carlo Leget

Carlo Leget houdt zich vooral bezig met zorgethiek en spiritualiteit. Thema's waarin hij goed thuis is zijn palliatieve zorg, morele vragen rond het levenseinde, levenskunst en stervenskunst, en spiritualiteit in de palliatieve zorg.
Denkers van wie hij veel geleerd heeft zijn Thomas van Aquino en Paul Ricoeur. Verder probeert hij zijn vertrouwdheid met de wereld van de theologie en de gezondheidszorg in te zetten om bruggen te bouwen waar dat nodig is.

Opleiding:
Doctoraat: Theologie
Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht (4 december 1997)
Promotor: Prof. dr. F.J.A. de Grijs
Proefschrift: Living with God. Thomas Aquinas on the relation between life on earth and 'life' after death (Leuven: Peeters 1997).

Doctoraal: Theologie
Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht (12 juni 1989, cum laude)
Systematische theologie met groot bijvak judaica Pastorale aantekening

Carriere:
2009 - .... : UHD Zorgethiek, Universiteit van Tilburg
2002 - 2008: UD Medische ethiek, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen
2000 - 2002: UD Moraaltheologie, Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht
1998 - 2002: Postdoc-onderzoeker moraaltheologie

Titels

Zorg om betekenis (2013)
Over de relatie tussen zorgethiek en spirituele zorg, in het bijzonder in de palliatieve zorg

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.