Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Quirien van der Zijden

Quirien is orthopedagoog en volgde diverse management opleidingen. Na jaren praktijkervaring in de jeugdzorg vestigde zij zich in 1997 als zelfstandig adviseur. Vanaf 2005 samen met Karel Diephuis als Partners in Jeugdbeleid.

In die hoedanigheid leidde zij vele vernieuwende projecten in vrijwel alle sectoren die het jeugddomein rijk is: de jeugdgezondheidszorg, jeugd&opvoedhulp, kinder- en Jeugdpsychiatrie meldpunten kindermishandeling, gezinsvoogdij, de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking en jeugdmaatschappelijk werk.

Haar focus lag daarbij telkens op het slimmer organiseren van deze zorg: meer ruimte voor professionals om werkelijk te doen wat nodig is voor kinderen en hun ouders.

De werkwijze 1Gezin1Plan vloeide daar uit voort, en ontwikkelde zij samen met professionals uit de verschillende sectoren. De werkwijze is bedoeld om de samenwerking met en rond gezinnen met meervoudige problematiek te verbeteren en wordt op vele plaatsen in het land met succes toegepast.

1Gezin1Plan speelt een centrale rol in de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten. Het biedt de gemeenten en zorginstanties de kans om de zorg voor zowel de kinderen als de volwassenen in een gezin integraal vorm te geven. Vanuit die gedachte begeleidt Quirien meerdere integrale jeugd&gezinsteams. Deze teams werken volgens de principes van 1Gezin1Plan, met als methodische basis GezinCentraal.


http://www.partnersinjeugdbeleid.nl/wie_zijn_we

Titels

1Gezin1Plan (2015)
Handboek voor de praktijk
m.m.v. Karel Diephuis, Ella Tacq, Renske van Bemmel

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.