Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Helma Koomen

Dr. Helma Koomen is werkzaam als universitair hoofddocent aan de Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek betreft de rol van leraar-leerlinginteracties en relaties in het welbevinden, sociaal functioneren, taakbetrokkenheid en leerprestaties van leerlingen enerzijds, en het welbevinden en functioneren van leraren in basis- en voortgezet onderwijs anderzijds.

Titels

Hoe ver reikt de invloed van de leraar? (2014)
Onderzoek naar het functioneren van jongens met gedragsproblemen in het voortgezet speciaal onderwijs
(Horizon-reeks)

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.