Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Hanneke Menken

Hanneke Menken (1991) studeert orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden, met als afstudeerrichting ontwikkelingsstoornissen. Zij heeft onderzoek gedaan naar de psychosociale vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis en/of ODD/CD. Dit onderzoek is samen met het onderzoek van Nina Willemse samengevoegd, waaruit deze uitgave is voortgekomen. Daarnaast heeft zij binnen het praktijkonderwijs ervaring opgedaan met het verrichten van onderzoek bij jongeren met een verstandelijke beperking. Binnen het regulier basisonderwijs te CuraƧao heeft zij kinderen met extra behoeften op diverse ontwikkelingsgebieden begeleid. Als afsluiting van haar studie doet zij ervaring op in de geestelijke gezondheidszorg, waarbij voor haar het onderzoeken en diagnosticeren van kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en (vermoedens van) psychiatrische problemen centraal staat.
 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.