Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Richard M. Clifford

Richard M. Clifford is senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Frank Porter Graham Child Development Institute en aan de faculteit Onderwijskunde aan de University of North Carolina at Chapel Hill (VS).

Dr. Clifford heeft veel geschreven over en vervulde vaak een adviserende rol in beleidskwesties met betrekking tot kind en gezin, met name als het gaat over de rol van de overheid in de opvang en het onderwijs aan jonge kinderen. Daarnaast verrichtte hij onderzoek naar de effecten van pedagogische kwaliteit in kinderopvang- en kleutergroepen op de ontwikkeling van jonge kinderen. Dr. Clifford is co-directeur van het National Center for Early Development and Learning en van het National Prekindergarten Center, en voormalig president van the National Association for the Education of Young Children (NAEYC).

Titels

Beoordelingsschaal pedagogische kwaliteit (2-4) (2015)
Leer- en leefomgeving voor peuters en kleuters

vertaald door Renée de Kruif en Louis Tavecchio


Beoordelingsschaal pedagogische kwaliteit (0-2) (2015)
Leer- en leefomgeving voor baby’s en dreumesen

vertaald door Renée de Kruif en Louis Tavecchio


 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.