Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Ronald Huissen

Ronald Huissen (1987) studeerde Journalistiek in Tilburg en behaalde zijn master aan de Universiteit Leiden. Hij schrijft sinds 2010 over burgerrechten en rechtsstatelijke thema’s, in het bijzonder het recht op privacy in relatie tot het verzamelen, opslaan en uitwisselen van persoonsgegevens. Daarbij hield hij zich onder meer bezig met de Paspoortwet, rechtsbescherming in de sociale zekerheid, patiëntprivacy en het medisch beroepsgeheim.


Titels

Privacy in de zorg (2014)
Van wie is uw medisch dossier?

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.