Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Geert Bettinger

Geert Bettinger (1952) is trainer, coach van teams binnen zorg- en welzijnsinstellingen, hij leert medewerkers anders te kijken naar ‘probleemgedrag’. Door dit te vertalen naar signaalgedrag worden zij op een positieve wijze uitgedaagd creatief om te gaan met hun eigen opvattingen en mogelijkheden. Hij stimuleert medewerkers te reflecteren op hun aandeel in hulpverleningssituaties. Binnen de psychogeriatrie coacht hij hen bij de transfer van afdelingswonen naar kleinschalig wonen. Daarnaast geeft hij intervisie aan teams die werken met mensen met een verstandelijke beperking.
Voorheen werkzaam als: docent en zorgcoördinator aan een opleiding voor zorg en welzijn, zelfstandig gevestigd hulpverlener voor slachtoffers van seksueel misbruik, maatschappelijk werker bij ouderen en gezinnen en verpleegkundige bij kinderen met een verstandelijke beperking.


Titels

Door stil te staan kom je verder (2015)
Een andere kijk op 'probleemgedrag'

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.