Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Anke van Keulen

Anke van Keulen is sociaal pedagoog en partner in Bureau MUTANT. Zij is gespecialiseerd in pedagogische kwaliteit in kindercentra en het omgaan met diversiteit. Zij ontwikkelt methodieken en trainingen en publiceerde verschillende boeken zowel nationaal als internationaal. Enkele voorbeelden: ‘Jonge kinderen discrimineren niet ?!’ (SWP, 2004), ‘Van alles wat meenemen. Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland’ (Coutinho, 2001, herzien in 2006), ‘De pedagogische cirkel. Een model voor pedagogische beleidsontwikkeling in de kinderopvang’ (SWP, 2006) en ‘Partnerschap tussen ouders en beroepskrachten. Handboek voor kinderopvang en onderwijs.’(SWP, 2006).

Zij is medeoprichter van en de Nederlandse vertegenwoordiger in het Europese netwerk DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training) waaraan 10 landen deelnemen.

Titels

Pedagogisch kader (2014)
voor professionele netwerken onderwijs en kinderopvang

Ruimte voor jong en oud (2014)
Professioneel omgaan met diversiteit

Denk groot, doe klein (2013)
Het kindercentrum als democratische oefenplaats

Jonge burgers (2013)
Kindercentra als democratische oefenplaats

Permanent leren (2010)
Van zelfreflectie naar teamreflectie

Kinderschapsvorming (2008)
Kinderopvang, van opvang naar educatie tot instrument voor burgerschapsvorming

Partnerschap tussen ouders en beroepskrachten (2006)
Handboek voor kinderopvang en onderwijs

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.