Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Regina Stoutjesdijk

Regina Stoutjesdijk (1982) heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na haar afstuderen was zij werkzaam als beleidsonderzoeker bij de Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling. Deze commissie bracht advies uit aan het Ministerie van OCW over de Leerlinggebonden financiering (ook wel ‘het rugzakje’) in het speciaal onderwijs. Haar aandachtsgebied was kinderen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen en kinderen met gedragsproblemen. Vervolgens deed zij promotieonderzoek bij de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden. Inmiddels werkt zij al geruime tijd bij de Onderwijsraad als senior beleidsadviseur.


Titels

Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs (2016)
(Horizon-reeks)

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.