Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Lineke Verkooijen

Lineke Verkooijen (1956) is sinds 2006 lector. Eerst op het onderwerp Sociale Interventies bij de NHL en sinds 2009 bij Hogeschool Windesheim Flevoland op het onderwerp Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg. Hoewel ze van oorsprong uit de gezondheidszorg komt, is zij de laatste 11 jaar ook intensief betrokken geweest bij de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Verkooijen is in 2006 gepromoveerd op het onderwerp Ondersteuning eigen regievoering en Vraaggestuurde zorg (tevens titel van het proefschrift). Daarin heeft ze onderzoek gedaan naar de vraag Hoe voert men eigen regie en wat betekent dat voor hulpverlening en de levering ervan? Dit onderzoek heeft geresulteerd in het OERmodel, een handelings- en organisatiemodel voor het organiseren van hulp op basis van invloed van cliƫnten.

Sinds 1995 heeft ze tevens een onderzoek- en adviesbureau. Ook in haar activiteiten binnen dit bureau speelt het klantenperspectief een belangrijke rol. Haar onderzoek is te typeren als: het bestuderen van het gedrag van cliƫnten om dat van professionals en organisaties te inspireren. Om dit te realiseren is ze met haar onderzoek vooral gericht op het ontwikkelen van hulpmiddelen en handvatten voor een blijvend resultaat in de praktijk. In het boek Werken in de halfde lijn; Sociaal werk in de wijk: Hoe doe je dat? Zijn resultaten van dit onderzoek opgenomen. Dit boek heeft ze samen met Quinta Ansem geschreven.


http://www.oermodel.nl/

Titels

Werken in de halfde lijn (2017)
Sociaal werk in de wijk: Hoe doe je dat?

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.