Shopping Cart  Shopping Cart   
 


 Boeken Browser : Geestelijke Gezondheidszorg

   Onderwerpen: Ambulante GGZ    Ervaringskennis    hulpgidsen    Psychiatrie    Regelgeving    Rehabilitatie    Stoornissen    Verslaving   


Handboek integrale rehabilitatiebenadering
Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Jean Pierre Wilken, Dirk den Hollander (red.)
€ 44.90

De integrale rehabilitatiebenadering onderscheidt zich doordat gedurende meer dan 20 jaar voortdurend inzichten uit praktijk en wetenschap met elkaar geïntegreerd werden. Het eerste handboek verscheen in 1999. Na talloze herdrukken is dit de volledig herziene en geactualiseerde uitgave. In Hand ...

Herstelondersteunende zorg
Behandeling, rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel van psychische aandoeningen
Passagecahier

Jos Droes, Cees Witsenburg
€ 27.90

Herstelondersteunende zorg is alle zorg die gericht is op het ondersteunen van het herstel van een persoon met een aandoening. In Herstelondersteunende zorg gaat het over het herstellen van psychische aandoeningen. Dit is een bijzonder boek omdat het de eerste contouren laat zien van de nieuwe, hers ...

Handboek Vroege Psychose
Diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en organisatie van zorg
Wim Veling, Marcel vd. Wal, Susan Jansen, Jaap van Weeghel, Don Linszen (red.), Wim Veling, Marcel vd Wal, Susan Jansen, Jaap v
€ 39.95

In en buiten Nederland is de laatste tien jaar ervaring opgedaan met behandelteams voor mensen met een eerste psychose. Recent is het aandachtsgebied van deze teams uitgebreid naar mensen met een ultrahoog risico op psychose. Voor deze groep patiënten is de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie ...Praktijkboek herstelondersteunende zorg
Joyce Langedijk

   Handboek integrale rehabilitatiebenadering
Jean Pierre Wilken, Dirk den Hollander (red.)

Overprikkeling voorkomen
Barbara de Leeuw

   Zo worden cliënten burgers
Dirk den Hollander en Jean Pierre Wilken

Handleiding video-interactiebegeleiding in de gezondheidszorg
Marij Eliëns

   Herstelondersteunende zorg
Jos Droes, Cees Witsenburg

Tijd voor reflectie
Dorine Bauduin en Mariël Kanne

   Privacy in de zorg
Ronald Huissen

Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel
Jaap van der Stel

   De eenzaamheid van de psychose
Margreet de Pater

Handboek Vroege Psychose
Wim Veling, Marcel vd. Wal, Susan Jansen, Jaap van Weeghel, Don Linszen (red.), Wim Veling, Marcel vd Wal, Susan Jansen, Jaap v

   Psychosociale Rehabilitatie
Jean Pierre Wilken & Dirk den Hollander

Zelfstandig wonen met autisme
Renske Castricum, Katja Stil

   Een vreemde wereld
Martine Delfos

Rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie
Paul Andreoli, Martine Ganzevles, Jaap van Weeghel (red.)

   Studeren met autisme
Renske Castricum, Katja Stil

Chatten: uitdaging of drempel?!
Gerda de Groot

   Een vreemde wereld
Martine F. Delfos

Empowerment en participatie van kwetsbare burgers
Tine Van Regenmortel (red.)

   Psychiatrische rehabilitatie
Onder redactie van Sonja van Rooijen & Jaap van Weeghel

Recovering Care
Jean Pierre Wilken

   Asperger in meervoud
Martine F. Delfos

Ik wil mijn ouders niet verliezen
Martine F. Delfos

   Opstandig, Dwars & Driftig
Coby Hartog-Polkerman

Klein gebaar, groot geluk
Clé Jansen en Ingrid Ligtermoet

   Psychiatrische rehabilitatie 2008-2009


Arbeidsreïntegratie bij mensen met psychische beperkingen
Trudy Dankers

   De Individuele Rehabilitatie Benadering
dr. M. Nuy & dr. Jos Dröes, Jos Droes, Marius Nuy

Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid
Onder redactie van Wilma Boevink, en Sonja van Rooijen, Sonja Bosch, Annette Plooy, Erica de Bruine

   Rehabilitatie
Dr. Marius Nuy

Zelfbeschadiging
Steven Levenkron

   Pillen, praten, bewegen
Jaap van der Stel, Jaap van der Stel

Rehabilitation and Recovery
Jean Pierre Wilken & Dirk den Hollander

   Individuele rehabilitatie, behandeling en herstel
Jos Droes (redactie), Jos Droes

Vrouwen en zelfbeschadiging
Gerrilyn Smith, Dee Cox en Jacqui Saradjian

   Afstudeerrichting ggz-agoog
Gerard Franssen, Nico van Tol, Alie Weerman

Autism: The Socioscheme and the MAS1P
Martine F. Delfos

   Competentiegericht begeleiden van kwetsbare mensen
Marianne Haspels, Ypke Hemminga, Marcella Haak

Deskundig door de verslaving
Alie Weerman e.a.

   Een ervaring rijker
Miranda Posthouwer en Hilko Timmer

Eetstoornissen
Frans Leenders

   Handboek Sociotherapie
Denise de Weerd, Suzanne Slaa, Eelco Muste

Jan, een levensverhaal
Nanny Noordman

   Kleine gids SRH
Jean Pierre Wilken, Dirk den Hollander

Levensbeschouwing en psychiatrie
Arjan Braam

   Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen
Jan Willem van Zuthem, Frederike Kroon, Charlotte Wunderink, Sonja van Rooijen, Jaap van Weeghel

Psychiatrische Thuiszorg ontleed
Arina van der Kwaak, Bert-Jan Roosenschoon en Claudette Schoenmakers

   Psychosociale vaardigheden bij schoolgaande kinderen met ontwikkelingsstoornissen
Hanneke Menken, Nina Willemse, Evert Scholte

Psychotherapie in Tijden van Administratie
Arno Goudsmit

   Studeren onder invloed
Alie Weerman, Herm Kisjes

Supporting Recovery and Inclusion
Dirk den Hollander, Jean Pierre Wilken

   Weten over leven
Hilko Timmer, Annette Plooy

Wondering about the World
Martine F. Delfos

   Zorg om betekenis
Carlo Leget


Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.