Shopping Cart  Shopping Cart   
 


 Boeken Browser : Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Pedagogiek


Alles op zijn tijd
Het jonge kind in pedagogisch perspectief
Sieneke Goorhuis-Brouwer
€ 12.90

   Building bridges, breaking borders
Urban Culture and Youth
(Hard-cover and full-colour)

Kit Wachelder, Marek Czaniecki, Hanne Seitz, Christine Vogt
€ 24.90

De blik van de Yeti
Over het opvoeden van jonge kinderen tot zelfbewustzijn en verbondenheid
Michel Vandenbroeck
€ 20.70

   De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen
Bijdragen aan de veertiende pedagogendag
Stefan Ramaekers, Thomas Storme, Pieter Verstraete & Joris Vlieghe (red.)
€ 25.90

De staat van de pedagogiek
Analytisch, opbrengstgericht en visionair
Loes Houweling, Hester Viëtor, Hans de Deckere, Willemieke de Jong
€ 24.90

   Duidelijk koken met Sandra
Full colour uitgave
Fotografie en vormgeving door Esther van Waalwijk
beeld omslag Froukje Dierckx

Sandra Cornelissen
€ 24.50

Een andere kijk op hoogbegaafdheid
Mariken Althuizen, Esther de Boer, Nathalie van Kordelaar
€ 19.90

   Grote pedagogen in klein bestek
Tom Kroon, Bas Levering (red.)
€ 32.50

Had me dat eerder verteld
Opvoedkundige antwoorden op veel voorkomende problemen
Jan van der Ploeg
€ 14.30

   Het eeuwige feit-norm probleem in de pedagogiek
- Oratie uitgesproken op 1 oktober 2004, Fontys Hogeschool Pedagogiek
Als hoofdstuk 2 opgenomen in 'Praktische pedagogiek als theoretisch probleem' (2010)
Deze uitgave is uitverkocht

Levering, dr. Bas
€ 6.40

Het kind als spiegel van de beschaving
Een moderne antropologie van het kind
Willem Koops, Bas Levering & Micha de Winter (red.)
€ 26.50

   Het maakbare kind
Opvoeding als (ver)gissing
Martine F. Delfos
€ 8.40

Het recht van het kind op respect
Korczakiana deel 2
Janusz Korczak
€ 24.75

   Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek
Bijdragen aan de twaalfde landelijke pedagogendag
Doret J. de Ruyter, Gerdien D. Bertram-Troost en Stijn M.A. Sieckelinck (red.).
€ 39.00

In het belang van het kind
gezien vanuit het kind en gezien vanuit de overheid
Bas Levering & Andreas Kinneging
€ 8.90

   John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap
Een keuze uit zijn werk
Vertaald en ingeleid door Joop Berding
€ 29.90

Kinderen hebben iets te zeggen
Bundel onder auspiciën van de Janusz Korczak stichting
Helma Brouwers
€ 0.00

   Kleine pedagogiek voor grote mensen
De eerste zeven kinderjaren
Sieneke Goorhuis-Brouwer
€ 11.90

Kook het lekker zelf!
Sandra Cornelissen
€ 27.50

   Kroniek van de Nederlandstalige ontwikkelingspsychologie
De autobiografieën van haar hoogleraren
Willem Koops & Jaap Bos (red.)
€ 69.00

Liefde voor letters en lezen
Stimulering geletterdheid 0 tot 7
van den Berg, Irma Land, Iris Meijsing
€ 0.00

   Ontwikkeling in vogelvlucht
Ontwikkeling van kinderen en adolescenten (deel 1)
Martine F. Delfos
€ 35.65

Opgroeien in evenwicht
Het kind fysiek en emotioneel in balans
Carla van Wensen
€ 32.50

   Opvoeding als spiegel van de beschaving
Een moderne antropologie van de opvoeding
Willem Koops, Bas Levering & Micha de Winter (red.) m.m.v. Madelon Pieper
€ 27.90

Over pedagogische kwaliteit
Historische en theoretische perspectieven op goed onderwijs en goede opvoeding. Bijdragen aan de dertiende pedagogendag
Onder redactie van Hilda Amsing, Nelleke Bakker, Pauline Schreuder, Greetje Timmerman en Jeroen J.H. Dekker
€ 28.50

   Peuteren en Kleuteren
De breintheorie over het leren van het jonge kind
Betsy van de Grift
€ 19.90

Praktische pedagogiek als theoretisch probleem
Bas Levering
€ 22.90

   Segregatie in onderwijs en samenleving
Bijdragen aan de vijftiende Landelijke Pedagogendag


Michael Merry, Imane oulali, Jan Steutel, Bas Levering
€ 28.90

Spel werkt, spelen is een kunst
Wilna van den Heuvel
€ 17.50

   Spelenderwijs
Ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind
Sieneke Goorhuis-Brouwer
€ 12.90


Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.