Shopping Cart  Shopping Cart   
 


 Boeken Browser : Kwaliteitsbevordering, Onderzoek en Methodiek - Kwaliteitsontwikkeling


Alert en ondernemend 2.0
Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming
€ 9.40

   CMV in veelvoud
Trendstudies bij Alert en Ondernemend 2.0
Onder redactie van Nico de Boer, i.o.v. Landelijk Opleidingsoverleg CMV
€ 15.90

Condities
Deel 3: Competent sociaal pedagogisch hulpverlenen
Bree, Jaska de
€ 35.20

   De creatieve professional - met afstand het meest nabij
Opleidingsprofiel en opleidingskwalificaties Sociaal Pedagogische Hulpverlening
€ 7.90

Herkenbaar en Toekomstgericht 2.0
Landelijk opleidingsprofiel voor de hbo-bacheloropleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening
€ 9.40

   Landelijk opleidingsdocument sociaal werk
Landelijke opleidingsoverleggen in het domein sociaal werk
€ 8.90

Methodische praktijkbegeleiding en teambegeleiding
Fop Verheij, Lonneke Jeremiasse-Neve & Jorgen Mous
€ 27.90

   Opvoedingsrelaties versterken
Landelijk opleidings- en competentieprofiel van de hbo-bacheloropleiding Pedagogiek
€ 6.45

Vele takken, een stam
kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen
€ 11.50

  

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.