Shopping Cart  Shopping Cart   
 


 Boeken Browser : Geestelijke Gezondheidszorg - Rehabilitatie


Arbeidsreïntegratie bij mensen met psychische beperkingen
Een overzicht van in Nederland gebruikte methoden
(Reeks Kenniscentrum Sociale Innovatie)

Trudy Dankers
€ 14.90

   De Individuele Rehabilitatie Benadering
Inleiding tot gedachtegoed, techniek en randvoorwaarden
dr. M. Nuy & dr. Jos Dröes, Jos Droes, Marius Nuy
€ 17.50

Empowerment en participatie van kwetsbare burgers
Ervaringskennis als kracht

Tine Van Regenmortel (red.)
€ 28.95

   Handboek integrale rehabilitatiebenadering
Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
Jean Pierre Wilken, Dirk den Hollander (red.)
€ 44.90

Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid
van mensen met psychische aandoeningen (Passage-cahier)
Onder redactie van Wilma Boevink, en Sonja van Rooijen, Sonja Bosch, Annette Plooy, Erica de Bruine
€ 27.50

   Herstelondersteunende zorg
Behandeling, rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel van psychische aandoeningen
Passagecahier

Jos Droes, Cees Witsenburg
€ 27.90

Individuele rehabilitatie, behandeling en herstel
van mensen met psychiatrische problematiek
Jos Droes (redactie), Jos Droes
€ 21.50

   Kleine gids SRH
Jean Pierre Wilken, Dirk den Hollander
€ 14.50

Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen
In ambulante begeleiding en beschermd wonen
Jan Willem van Zuthem, Frederike Kroon, Charlotte Wunderink, Sonja van Rooijen, Jaap van Weeghel
€ 39.90

   Psychiatrische rehabilitatie
Jaarboek 2010-2011

Tweejaarlijks state-of-the-art overzicht van wetenschap en praktijk
Onder redactie van Sonja van Rooijen & Jaap van Weeghel
€ 34.90

Psychiatrische rehabilitatie 2008-2009
Jaarboek 2008-2009
Onder redactie van Annette Plooy, Sonja van Rooijen en Jaap van Weeghel

€ 29.95

   Psychiatrische Thuiszorg ontleed
Evaluatie-onderzoek in de Bavo RNO Groep
Arina van der Kwaak, Bert-Jan Roosenschoon en Claudette Schoenmakers
€ 12.80

Psychosociale Rehabilitatie
een integrale benadering
Jean Pierre Wilken & Dirk den Hollander
€ 35.90

   Recovering Care
A contribution to a theory and practice of good care
Jean Pierre Wilken
€ 34.50

Rehabilitatie
Een oriëntatie en een beschrijving van drie benaderingswijzen
Dr. Marius Nuy
€ 14.50

   Rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie
Paul Andreoli, Martine Ganzevles, Jaap van Weeghel (red.)
€ 23.90

Rehabilitation and Recovery
A comprehensive approach
Jean Pierre Wilken & Dirk den Hollander
€ 33.90

  

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.