Shopping Cart  Shopping Cart   
 


 Boeken Browser : Geestelijke Gezondheidszorg - Ambulante GGZ


Achter de littekens
Hulpverlenen bij zelfbeschadiging
Meike Grol, Meike Grol
€ 0.00

   Afstudeerrichting ggz-agoog
Landelijk onderwijsarrangement
Gerard Franssen, Nico van Tol, Alie Weerman
€ 12.90

Competentiegericht begeleiden van kwetsbare mensen
Methodeboek maatschappelijke opvang
Marianne Haspels, Ypke Hemminga, Marcella Haak
€ 22.90

   Een ervaring rijker
Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie
Miranda Posthouwer en Hilko Timmer
€ 17.90

Handleiding video-interactiebegeleiding in de gezondheidszorg
Marij Eliëns
€ 42.50

   Participatie en herstel: Inzet eigen kwetsbaarheid in hulpverlening
€ 17.50

Praktijkboek herstelondersteunende zorg
Joyce Langedijk
€ 0.00

   Supporting Recovery and Inclusion
The CARe model
Dirk den Hollander, Jean Pierre Wilken
€ 32.90

Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel
Verbetering en herstel van cognitie, emotie, motivatie en regulatie van gedrag
Jaap van der Stel
€ 26.50

   Zo worden cliënten burgers
Praktijkboek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
Dirk den Hollander en Jean Pierre Wilken
€ 29.50

Zorg om betekenis
Over de relatie tussen zorgethiek en spirituele zorg, in het bijzonder in de palliatieve zorg
Carlo Leget
€ 8.40

  

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.