Shopping Cart  Shopping Cart   
 


 Boeken Browser : Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Ambulante jeugdzorg


Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen
Voor professionals in de jeugdgezondheidszorg
Marij Eliëns, Bert Prinsen
€ 44.90

   Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd
Voor professionals in het maatschappelijk werk
(incl. dvd)

Mariëtte van der Veen, Bert Prinsen
€ 52.50

Kort ambulant
Handleiding voor kortdurende ambulante jeugdzorg gericht op competentievergroting

NJI (Nederlands Jeugd Instituut)

Spanjaard, H. en M. van Vugt, Marijke van Vugt
€ 23.75

  

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.