Shopping Cart  Shopping Cart   
 


 Boeken Browser : Maatschappelijke Ontwikkeling - Algemeen


Aanpak van radicalisme
Een psychologische analyse
Arjan de Wolf & Bertjan Doosje
€ 24.90

   Age included
On Music, Generations, Diversity, and Freedom
Sandra Trienekens, Conny Groot
€ 22.90

Diversity and community development
An intercultural approach
René Clarijs, Irena Guidikova, Thijs Malmberg (red.), Thijs Malmberg
€ 29.50

   Gezellig en gewend
Jongeren over wonen en de toekomst in een herstructureringswijk
Martijn Koster, Karel J. Mulderij
€ 16.90

Handboek weerbaarheid: van theorie naar toepassing
Berendineke Steenbergen, Rob Boonman, Arnold de Leeuw
€ 38.95

   Hoezo probleemouders?
Tien opstellen over de ongemakkelijke relatie ouders-maatschappij
Alice van der Pas (red.)
€ 19.90

Mag een mens eenzaam zijn?
Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving
Ton Jorna, Anja Machielse, e.a.
€ 19.60

   Polariseren binnen onze grenzen
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
€ 14.95

The quiet revolution
Aggrandising people power by Family Group Conferences
René Clarijs & Thijs Malmberg (eds.), Thijs Malmberg
€ 34.50

   Van bewegen naar bewogenheid
Een fenomenologische verkenning van zorg geven in een politiek-ethisch perspectief

Andries Baart
€ 9.50

Vormen van democratie
Een advies over democratische gezindheid
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
€ 18.90

  

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.