Shopping Cart  Shopping Cart   
 


 Boeken Browser : Maatschappelijke Ontwikkeling - Algemeen


Aanpak van radicalisme
Een psychologische analyse
Arjan de Wolf & Bertjan Doosje
€ 24.90

   Age included
On Music, Generations, Diversity, and Freedom
Sandra Trienekens, Conny Groot
€ 22.90

Diversity and community development
An intercultural approach
René Clarijs, Irena Guidikova, Thijs Malmberg (red.), Thijs Malmberg
€ 29.50

   Eigen verantwoordelijkheid: bevrijding of beheersing?
(RMO Reeks)
Ringo Ossewaarde
€ 23.90

Gezellig en gewend
Jongeren over wonen en de toekomst in een herstructureringswijk
Martijn Koster, Karel J. Mulderij
€ 16.90

   Handboek weerbaarheid: van theorie naar toepassing
Berendineke Steenbergen, Rob Boonman, Arnold de Leeuw
€ 38.95

Hoezo probleemouders?
Tien opstellen over de ongemakkelijke relatie ouders-maatschappij
Alice van der Pas (red.)
€ 19.90

   Mag een mens eenzaam zijn?
Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving
Ton Jorna, Anja Machielse, e.a.
€ 19.60

Polariseren binnen onze grenzen
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
€ 14.95

   The quiet revolution
Aggrandising people power by Family Group Conferences
René Clarijs & Thijs Malmberg (eds.), Thijs Malmberg
€ 34.50

Van bewegen naar bewogenheid
Een fenomenologische verkenning van zorg geven in een politiek-ethisch perspectief

Andries Baart
€ 9.50

   Verschil maken
Eigen verantwoordelijkheid na de verzorgingsstaat
(RMO Reeks)

Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling
€ 14.90

Vormen van democratie
Een advies over democratische gezindheid
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
€ 18.90

   Waardenwerk 66-67
Journal of Humanistic Studies ISSN 2214-3149
€ 22.90


Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.