Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Communicatie, Management en Organisatie - Human Resource Management
Innoveren met teams
Resultaatgericht werken in de ggz, verslavingszorg, ribw's en maatschappelijke opvang.
Frits Bovenberg    Simone van de Lindt
ISBN: 9789066658882
112 pagina's
Prijs: € 15.95

Bestel aantal:

 

De teamleider van een bemoeizorgteam belt met de mededeling dat zij het niet meer ziet zitten. Alles is in haar beleving fout gegaan. Het team heeft geen richting en de doelstellingen zijn onduidelijk. Er zijn veel meningsverschillen tussen de diverse teamleden. De productie is onder de maat en er moeten voor het einde van het jaar nog enkele verbeterprojecten afgerond worden. De teamleider is het overzicht kwijt. De teamleden zijn het continue veranderen en verbeteren moe en zien door de bomen het bos niet meer. Enkele teamleden hebben deze week aangegeven dat zij zo niet verder willen en overwegen om een andere baan te zoeken.

Dit voorbeeld illustreert de problematiek waarmee teams in toenemende mate worden geconfronteerd. Teams zijn voortdurend aan verandering onderhevig en in beweging. Dit boek geeft handvatten voor het efficiënt en zorgvuldig doorvoeren van veranderingen en verbeteringen opdat teams daadwerkelijk en met plezier kunnen innoveren. Het is een hulpmiddel voor zowel nieuw op te richten als bestaande teams, omdat alle teamaspecten aan bod komen. In het boek zijn veel voorbeelden en handige tips opgenomen.

Dit (werk)boek richt zich met name op medewerkers en teamleiders van behandel- en begeleidingteams die directe cliëntencontacten hebben. Het is geschreven voor teams in de (openbare) geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, regionale instellingen voor beschermd wonen (RIBW’s) en andere zorgsectoren ter verbetering van resultaten voor cliënten.

De auteurs zijn werkzaam als adviseur, trainer en coach. Simone van de Lindt, socioloog, coacht en traint teams in de (o)ggz). Frits Bovenberg, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, werkt als organisatie adviseur en heeft zich gespecialiseerd in assertive community treatmentteams en casemanagementteams.

Recensie PSC Biblion (nr. 82, jan/feb 2010)


Presentatie
Een korte prezipresentatie

Prijs: € 15.95
Bestel aantal:
Innoveren met teams


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Frits Bovenberg
Simone van de Lindt
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.