Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Kinderopvang - Management
Kinderschapsvorming
Kinderopvang, van opvang naar educatie tot instrument voor burgerschapsvorming
Anke van Keulen    Wilma Schepers
ISBN: 978-90-6665-969-8
104 pagina's
1e druk, 2008
Prijs: € 14.90

Bestel aantal:

 

Hedendaagse opvoedingsstijlen zijn zo sterk gericht op zelfontplooiing en autonomie van het kind dat vergeten wordt dat kinderen ook een maatschappelijke rol (gaan) spelen. Vroeg beginnen met het oefenen in een democratische levenswijze is van belang, want opvoeding tot democratisch burgerschap is niet vanzelfsprekend.

Het onderwijs en de kinderopvang kunnen hieraan bijdragen door jonge kinderen te laten oefenen in verbondenheid met de groep, het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid, rekening houden met anderen in besluitvorming en conflictoplossing.

In het basisonderwijs – waarvoor sinds 2006 de Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie geldt - zijn de eerste ervaringen en resultaten van implementatie zichtbaar; in kinderopvang en voorschoolse educatie (vve) komt de discussie op gang hoe dit ook voor jonge kinderen gerealiseerd kan worden.

In de publicatie Kinderschapsvorming geven deskundigen – vanuit internationaal en nationaal onderzoek, beleid en praktijk - een overzicht van de stand van zaken in het basisonderwijs, de kinderopvang en VVE: wat is het belang van en de visie op Kinderschapsvorming, ook voor jonge kinderen? Welke ervaringen zijn reeds opgedaan met welke succesfactoren en knelpunten? Welke mogelijkheden zijn er om met jonge kinderen aan de slag te gaan?

De publicatie is bedoeld voor bestuurders, managers, stafmedewerkers en beleidsontwikkelaars in instellingen voor kinderopvang en basisonderwijs, bij beroepsopleidingen en bij de overheid.

Publicatie onder auspiciën van Childcare International en met een financiële bijdrage van de Bernard van Leer Foundation.

Prijs: € 14.90
Bestel aantal:
Kinderschapsvorming


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Anke van Keulen
Wilma Schepers
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.