Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Onderwijs
Pedagogisch werken
Annet Weterings
ISBN: 978-90-6665-985-8

 

Probeer de pilot
Klik op de volgende link: aanmelden pilot


'Pedagogischwerken.nl is gebaseerd op een zowel in de breedte als in de diepte helder uitgewerkt conceptueel kader, met mooie theoretische en praktische opdrachten en met goed gekozen videofragmenten die niet alleen illustratief zijn, maar ook prima aansluiten bij de tekst van de basisboeken. Pedagogischwerken.nl biedt daardoor een goede leeromgeving en geeft bruikbare handvatten voor het methodisch werken in de praktijk van de kinderopvang.'
Louis Tavecchio, hoogleraar kinderopvang UvA

Deze digitale opleiding PW3 is tot stand gekomen in samenspraak met een referentiegroep bestaande uit docenten, praktijkopleiders van praktijkleerbedrijven, studenten, ervaren pedagogisch medewerkers en externe deskundigen.
Aanleiding voor de e-learning modules is de vraag vanuit het werkveld, de ROC-opleidingen. Zij wensen naast de vier handboeken van Tassoni Scholing in begeleiding en verzorging van kinderen een aanvullend praktijkwerkboek met opdrachten voor school en praktijk aangevuld met alternatieve werkvormen.

Wat biedt pedagogisch werken?
- in iedere module opdrachten voor studenten op school en opdrachten voor studenten in de praktijk, vergezeld van een handleiding voor docenten
- alle kerntaken en competenties in opdrachten verwerkt en benoemd
- bij elke opdracht een verwijzing naar handboeken en aanvullende vakliteratuur
- afwisselende, duidelijke, uitdagende en uitgebreide keuzeopdrachten
- voor de docent: mogelijkheid tot variatie en aanpassing in de werkvormen
- aanvulling en afwisseling door ondersteunend beeldmateriaal in de vorm van foto's en films
- school- en praktijkopdrachten gesplitst; wel op elkaar afgestemd

met ondersteunende foto- en filmbeelden

Schrijfster en samensteller, drs. Annet Weterings, vertaalde en bewerkte eerder vanuit het Engels de vier handboeken voor pedagogisch medewerkers: Scholing in begeleiding en verzorging van kinderen Deze zijn te gebruiken in de opleiding voor pedagogisch medewerker, maar ook als naslagwerk voor werkende pedagogisch medewerkers.

Een overzicht van de onderdelen per module kunt u hier downloaden: Overzicht onderdelen per module (PDF).


E-mail de auteur

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.