Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Maatschappelijke Ontwikkeling - Algemeen
Aanpak van radicalisme
Een psychologische analyse
Arjan de Wolf    Bertjan Doosje
ISBN: 9789066659926
216 pagina's
2e druk, 2015
Prijs: € 24.90

Bestel aantal:

 

Waarom vertrekken mensen uit Nederland naar Syrië om daar te strijden? Waarom plegen sommige extreem-rechtse groepen geweld tegen “buitenlanders”? Vaak gaat daar een stapsgewijs proces van radicalisering aan vooraf.

Zowel burgers als professionals (bestuurders, docenten, politieagenten, jeugdwerkers) krijgen steeds vaker te maken met jongeren die dit proces van radicalisering doormaken. Hun reactie op deze jongeren kan deze radicalisering verzwakken of versterken. Om radicalisering goed aan te pakken is meer duidelijkheid nodig over het proces.

Dit boek beschrijft stapsgewijs hoe het proces van radicalisering zich voltrekt. Dit proces is tevens het uitgangspunt voor de beschreven manieren van aanpak. Op deze wijze wordt het duidelijk op welk moment welke interventies gehanteerd kunnen worden om radicalisering aan te pakken.

Wat het boek bijzonder maakt is de toetsing van de gedragswetenschappelijke inzichten aan de Nederlandse situatie. Tevens worden in dit boek handvatten en adviezen voor deradicalisering gegeven. Deze adviezen zijn gebaseerd op een sociaal-wetenschappelijke analyse van het radicaliseringsproces.

Dit boek leert een ieder om radicalisering te herkennen, leert bestuurders om hun beleid met betrekking tot dit thema te optimaliseren en leert docenten, politieambtenaren, sociaal pedagogen en jeugdwerkers hoe om te gaan met deze problematiek.

Drs. Arjan de Wolf is sociaal psycholoog en directeur van De Wolf Training & Advies. Hij adviseert gemeenten, veiligheidshuizen en andere organisaties die bezig zijn met deradicalisering en/of disengagement in een planmatige aanpak van radicalisme. Daarnaast ontwikkelt hij deradicaliseringstools en verzorgt hij trainingen op het gebied van het herkennen van en omgaan met radicalisering.
Prof. Dr. Bertjan Doosje is psycholoog en politicoloog en als Hoogleraar Radicaliseringstudies werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam.


Deze titel komt niet in aanmerking als docentexemplaar

In de media:


Prijs: € 24.90
Bestel aantal:
Aanpak van radicalisme


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Arjan de Wolf
Bertjan Doosje
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslagCopyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.