Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Justitieel, Criminologie en Juridische uitgaven - Jeugdstrafrecht
Jeugdige veelplegers
Ido Weijers    Kristien Hepping    Marjolein Kampijon
ISBN: 9789088501272
112 pagina's
Prijs: € 15.90

Bestel aantal:

 

Jeugdcriminaliteit bestaat voor het overgrote deel uit kwajongensstreken, experimenteergedrag van adolescenten. Maar er bestaat ook een kleine categorie jeugdige delinquenten die niet een of tweemaal maar heel geregeld met politie en justitie in aanraking komen en waarmee niemand zich goed raad weet. Deze groep, eerder gelabeld als ‘harde kern’ en ‘draaideurcriminelen’, wordt tegenwoordig aangeduid als jeugdige veelplegers.

Wie zijn deze jeugdige veelplegers? Wat werkt bij hen? Wat doet jeugdige veelplegers stoppen? Dit boek biedt antwoord op deze vragen. Het doet verslag van een onderzoek naar deze lastige groep, waarvoor de dossiers met alle informatie over 81 jongeren op de lijst van de Utrechtse veelplegers zijn onderzocht. Er worden vier profielen onderscheiden en voor elke profiel wordt een geschikte, intensieve aanpak geschetst.

Het onderzoek voor Jeugdige veelplegers is verricht in opdracht van het OM Utrecht. Deze publicatie richt zich dan ook primair op de beroepspraktijk: jeugdofficieren, kinderrechters, politie, Raad voor de kinderbescherming, Bureaus Jeugdzorg, jeugdreclassering, gemeenten, etc. Maar Jeugdige veelplegers is voor een veel bredere kring van geïnteresseerden van belang: docenten in het voortgezet onderwijs, professionals in de jeugdzorg en de ggz, en voor degenen die in de toekomst te maken zullen krijgen met jeugdcriminaliteit: studenten aan sociale, pedagogische, juridische en politieopleidingen.

Recensie Jeugd en Co d.d. maart 2010, nummer 2

Prijs: € 15.90
Bestel aantal:
Jeugdige veelplegers


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Ido Weijers
Kristien Hepping
Marjolein Kampijon
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.