Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Pedagogiek
Alles op zijn tijd
Het jonge kind in pedagogisch perspectief
Sieneke Goorhuis-Brouwer
ISBN: 9789088501692
128 pagina's
2e druk 2011
Prijs: € 12.90

Bestel aantal:

 

Hoe moeten kinderen klaargestoomd worden voor de kenniseconomie? Door in de peuter- en kleuterperiode een goed besef van eigenwaarde te ontwikkelen! Alles op zijn tijd: eerst groei van de persoonlijkheid, dan pas leren in de strikte zin van het woord. Het sociaal-emotionele welbevinden van jonge kinderen is het opvoedingsdoel. Dit bereiken we wanneer ouders en leerkrachten kinderen volgen en uitdagen, zodat zij spelenderwijs basisvaardigheden ontwikkelen, die het fundament vormen voor het latere schoolsucces. Kinderen leren de moedertaal te spreken, groeien langzaam toe naar het concreet-logische denken, leren de grove en fijne motoriek te beheersen, leren zich te concentreren en leren rekening te houden met sociale regels. Het tempo van de ontwikkeling van deze vaardigheden wordt door het kind bepaald. De opvoeders bepalen de taal die het kind leert en de waarden en normen waarmee het in aanraking wordt gebracht.

Sieneke Goorhuis-Brouwer is als hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen verbonden aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zij schreef de hoofdstukken in Alles op zijn tijd als column voor Het Friesch Dagblad en De Wereld van het Jonge Kind.

Recensie Het Parool donderdag 28 oktober 2010
Recensie JWS, nummer 3 november 2010

Prijs: € 12.90
Bestel aantal:
Alles op zijn tijd


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Sieneke Goorhuis-Brouwer
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.