Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Sociaal werk, Maatschappelijk werk en Welzijn - Maatschappelijk werk en dienstverlening
Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd
Hans van Ewijk
ISBN: 9789088501913
72 pagina's
2010
Prijs: € 9.50

Bestel aantal:

 

Onze samenleving wordt steeds complexer, en krijgt steeds minder vaste kaders. Veel mensen die de wereld rondom hun vertrouwde omgeving in snel tempo zien veranderen, voelen zich onzeker over de toekomst en de richting van hun leven. Een wereld met een open horizon en voortdurende communicatie vraagt om andere vormen van sociaal handelen.

Mensen die sociaal wat onhandig zijn, raken sneller geïsoleerd. Juist in onze sociaal zo gevoelige samenleving is een gebrek aan de maatschappelijk gewenste sociale competenties een reden voor uitsluiting. Intussen neemt de omvang van de intensieve jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en het speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen, jaarlijks toe met 10 procent. We zijn doorgeschoten in onze specialisering en institutionalisering van de zorg. Hierdoor is hulp voor mensen, die ernstige problemen hebben met sociaal functioneren, vaak duur en weinig effectief. Breed georiënteerde maatschappelijk werkers en andere sociale werkers, die gericht en met vakmanschap mensen in hun directe omgeving coachen, adviseren en begeleiden zijn een goed en efficiënt alternatief.

Hans van Ewijk (1947) is bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek, gefinancierd door de Marie Kamphuis Stichting.Prijs: € 9.50
Bestel aantal:
Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Hans van Ewijk
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.