Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Zorg en Onderwijs - Primair onderwijs
Voorkom probleemgedrag
Strategieën die werken op de basisschool

Voorwoord en bewerking door;
Cathy van Tuijl (Hogeschool Edith Stein) & Ina Cijvat (Expertis onderwijsadviseurs)

Kathleen Lynne Lane    Allison L. Bruhn    Mary Crnobori    Holly Mariah Menzies
ISBN: 9789088502941
224 pagina's
1ste druk
Prijs: € 44.90

Bestel aantal:

 

Omgaan met problematisch gedrag van leerlingen is een van de moeilijkste aspecten van het lesgeven. Binnen het onderwijs worden hoge eisen gesteld aan leraren en teams: van het bieden van preventieve basiszorg tot gespecialiseerde interventies.
Het is belangrijk, zeker nu in Nederland Passend Onderwijs wordt geïntroduceerd, dat leerkrachten een uitgebreid repertoire aan vaardigheden bezitten waarmee problematisch gedrag kan worden voorkomen en effectief kan worden gereageerd op problemen die toch optreden.

Dit omvangrijke naslagwerk biedt leraren en gedragsspecialisten in het basisonderwijs handvatten voor het leggen van een goede basis in een klas en gaat in op zaken als klassenklimaat, fysieke ruimte, adequate instructie en omgaan met papierwerk. Duidelijk beschreven zijn de leerkrachtvariabelen die verschil maken in werkhouding, leerattitude, leermotivatie en preventie van probleemgedrag. Een kader om de basis van leerkrachtvaardigheden te verstevigen.
Alle titels uit de nieuwe serie Zorg & Onderwijs en de bijbehorende website zijn te vinden op: www.zorgenonderwijs.nl

Hier kunt u de
bijlagen downloaden.
Hier vindt u de References van het oorspronkelijke Engelstalige boek.


In dezelfde serie verschenen:

Help schoolkinderen hun boosheid te hanteren

Waar begin je?

Prijs: € 44.90
Bestel aantal:
Voorkom probleemgedrag


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Klik hier om het boek in te zien (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Kathleen Lynne Lane
Allison L. Bruhn
Mary Crnobori
Holly Mariah Menzies
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.