Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Onderwijs
Praktisch VMBO
Het vmbo in beweging
Renée van Schoonhoven    Frank Studulski
ISBN: 9789088503054
72 pagina's
Prijs: € 13.90

Bestel aantal:

 

Het vmbo is in beweging. Er zijn diverse projecten, vernieuwingen en implementaties gaande. Praktisch vmbo bevat bij wijze van service aan de lezer een overzicht van de meest relevante vernieuwingen en projecten, zoals : VM2, het Vakcollege, Intersectoraal, taal en rekenen, programmavernieuwing en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob). Om de veelheid aan ontwikkelingen te duiden, zijn naast een algemene introductie,vijf interviews met betrokkenen opgenomen.

Verbetering van de inhoud van het vmbo is op gezette tijden nodig. De vraag is echter of dat voldoende is. Over een paar jaar daalt het leerlingenaantal door demografische oorzaken. Maar nu al is met name in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo een sterke krimp te zien. Ouders zien hun kinderen liever naar ander, algemeen vormend voortgezet onderwijs gaan. Toch kunnen we ook in de toekomst niet zonder goede vaklieden zoals kappers, loodgieters, verkopers en verpleegkundigen. Vmbo-scholen zullen dan ook gezamenlijk actie moeten ondernemen in de regio om een goed aanbod van beroepsgericht, praktisch onderwijs overeind te houden.

Renée van Schoonhoven is directeur van Actis Advies, een bureau voor advies en onderzoek op het terrein van onderwijsbeleid, -beheer en -bestuur.
Frank Studulski is senior adviseur bij Sardes, een advies- en onderzoeksbureau voor onderwijs, zorg en welzijn.
Prijs: € 13.90
Bestel aantal:
Praktisch VMBO


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Renée van Schoonhoven
Frank Studulski
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.