Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Maatschappelijke Ontwikkeling - Algemeen
Geleefd burgerschap
Van eenheidsdwang naar ruimte voor verschil en vitaliteit
Ruben Gowricharn    Dirk Willem Postma    Sandra Trienekens
ISBN: 9789088503344
192 pagina's
Prijs: € 27.00

Bestel aantal:

 

Onder wetenschappers en sociale professionals is er een groeiende onvrede met het hedendaagse debat over burgerschap in Nederland, dat voornamelijk wordt gevoerd in termen van normen en waarden, rechten en plichten, identiteit en integratie. In deze benaderingen worden rigide claims aan burgers gericht, terwijl er nauwelijks aandacht is voor de uiteenlopende manieren waarop burgers in het dagelijks leven aan de samenleving deelnemen en vorm geven aan hun leefwereld.

Deze bundel verkent juist het geleefde burgerschap: de leefcultuur en dagelijkse praktijken waarin andere vormen van samenleven tot bloei komen, waarin ruimte is voor verschil en vitaliteit. Daarbij trachten de auteurs het dominante burgerschapsdenken zo veel mogelijk los te laten door met een aantal populaire aannames af te rekenen: ze nemen afscheid van maakbaar burgerschap. Ook stellen zij het perspectief van binnenuit centraal, vanuit de beleving van de mensen om wie het in veel debatten gaat: de migranten en hun nakomelingen, de bewoners van zogenaamde ‘krachtwijken’, stadsnomaden en jongeren.

Het doel van deze bundel is om een impuls te geven aan het vastgelopen burgerschapsdebat door de heterogeniteit van burgerschapspraktijken voor het voetlicht te brengen. De auteurs richten zich op een algemeen leespubliek van geïnteresseerde burgers, met bijzondere aandacht voor beleidsmakers, onderzoekers, sociale professionals en studenten aan het hoger onderwijs.
Prijs: € 27.00
Bestel aantal:
Geleefd burgerschap


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Klik hier om het boek in te zien (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Ruben Gowricharn
Dirk Willem Postma
Sandra Trienekens
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.