Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Opvoeden
De morele intuïtie van kinderen
Respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten
Tom Kroon
ISBN: 9789088505324
248 pagina's
3e volledig herziene druk
Prijs: € 24.90

Bestel aantal:

 

Deze uitgave verscheen eerder onder ISBN 9789088500800

Eerlijk delen. De waarheid spreken. Tegen je verlies kunnen. Met de gevoelens van anderen rekening houden.

Welke morele waarden zijn van fundamenteel belang om een vitale, rechtvaardige en vrije samenleving mogelijk te maken? Hoe brengen we kinderen deze waarden zo bij dat ze een leven lang daar vorm aan willen blijven geven? Wat is de rol van emoties?

In De morele intuïtie van kinderen verbindt Tom Kroon inzichten uit de ethiek met gegevens uit de ontwikkelingspsychologie en plaatst deze in een pedagogisch kader. Belangrijke waarden komen aan bod, zoals fatsoen en rechtvaardigheid, vrijheid en tolerantie.
Naast onmisbare persoons- en burgerschapswaarden worden de daartoe noodzakelijke gezindheden (deugden) aan de orde gesteld. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de ontwikkeling van het empathisch vermogen, het cultiveren van gevoelens als compassie, verontwaardiging en spijt en de betekenis van disciplineren. De auteur wijst ook op het belang van een gezond geweten voor de vrije en verantwoordelijke mens. In het slothoofdstuk komen in vogelvlucht enkele grenzen aan bod waar opvoeders door de moderne samenleving en door de specifieke aanleg van sommige kinderen op stuiten.
Tom Kroon geeft tal van adviezen voor (aanstaande) (ped)agogische hulpverleners, werkers in het onderwijs, het vormingswerk en het jeugdwerk en geïnteresseerde ouders. Daarnaast verdiept hij met dit boek het (ped)agogisch inzicht.

Tom Kroon is wijsgerig en historisch pedagoog. Hij gaf les in het basis-, voortgezet en hoger beroepsonderwijs. Eerder publiceerde hij de theoretische toelichting bij een methode morele vorming en stelde hij een brochure voor ouders samen (Zo zijn onze manieren). Hij maakt ook deel uit van de redactie van Pedagogiek in Praktijk Magazine (PIP).

In media
“Het boek is geschreven voor agogen en pedagogen in opleiding. Het biedt achtergrondinformatie voor wie werkt aan relationele opvoeding en is een aanrader voor al wie jonge kinderen opvoedt”.
Tijdschrift School+Visie

Prijs: € 24.90
Bestel aantal:
De morele intuïtie van kinderen


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Tom Kroon
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.