Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Sociaal werk, Maatschappelijk werk en Welzijn - Algemeen
Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland
Compleet herziene en uitgebreide druk
Dr. Maarten van der Linde
ISBN: 9789088506802
460 pagina's
1ste druk, 2016
Prijs: € 29.90

Bestel aantal:

 

Dit basisboek is een achteruitkijkspiegel – je ziet waar het sociaal werk vandaan komt en hoe het zich heeft ontwikkeld. Je ontdekt de verschillen met vroeger, maar ook de overeenkomsten. Soms is een nieuw idee al eerder uitgeprobeerd. Wie die geschiedenis kent, heeft een voorsprong, want je doorziet verbanden, oorzaken en gevolgen. Bovendien kun je de begrippen van onze tijd in perspectief plaatsen: Wmo, participatiesamenleving, eigen kracht, decentralisatie, sociaal wijkteam. Kennisnemen van de geschiedenis is leerzaam en bovendien een inspiratiebron. Want in de geschiedenis van het sociaal werk maak je kennis met interessante en inspirerende pioniers.

Deze zesde druk is herzien en geactualiseerd. Hier en daar zijn hoofdstukken ingekort, maar ook zijn nieuwe paragrafen toegevoegd, zoals over ervaringsdeskundigheid en mensenrechten als motivatie, over jeugdbescherming, jeugdwerk, vrouwenopvang, reclassering, opbouwwerk, vormings- en ontwikkelingswerk, outreachend werken, Wmo en welzijn nieuwe stijl. Een geheel nieuw hoofdstuk is gewijd aan ontstaan en ontwikkeling van de sociaal juridische dienstverlening (SJD).

Het boek is rijk geïllustreerd (ruim 200 illustraties) en heeft een duidelijke structuur. Telkens worden de sociale initiatieven geplaatst in de context van hun tijd. Een student merkte daarover op: “Je hebt eigenlijk twee boeken in één. Heel handig.” Het boek biedt ook een onmisbaar kader voor de digitale Canon sociaal werk en de meer dan tien deelcanons.

Het boek kent verschillende lezersgroepen: studenten Sociaal Werk (CMV, MWD, SPH, CT) en Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD), professionals en beleidsmakers in het sociale domein, én iedereen die meer wil weten over de roots van ons sociale bestel. 

Auteur
Dr. Maarten van der Linde was docent/bijzonder lector ‘Geschiedenis van het sociaal werk’ op Hogeschool Utrecht. Hij is voorzitter van de Vereniging Canon Sociaal Werk.

Prijs: € 29.90
Bestel aantal:
Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland


Klik hier om het boek in te zien (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Dr. Maarten van der Linde
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.