Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Psychologie - Algemeen
Zelfvertrouwen en levenslust
Een instrument voor effectieve interventies
Ida Stamhuis
ISBN: 9789088507090
204 pagina's
Prijs: € 29.90

Bestel aantal:

 

In Zelfvertrouwen en levenslust beschrijft Ida Stamhuis het Ziezomodel®. Voor begeleiders van volwassenen en kinderen is dit model een praktische manier om inzicht te verkrijgen in de personen waarmee ze werken. Het biedt structuur aan hun werkwijze en brengt persoonlijke triggers en valkuilen in beeld.

Het boek begint met een theoretisch deel dat ingaat op de verschillende lagen waaruit het model is opgebouwd gelardeerd met casussen. In het tweede meer praktische deel beschrijft Ida Stamhuis de toepassing van het model op thema’s die je regelmatig tegenkomt als leerkracht, coach, therapeut en trainer. Het laatste deel bevat een aantal uitgeschreven interventies die de toepassing van de methodiek verduidelijken. Voor coaches, leerkrachten, studenten en andere begeleiders van kinderen en volwassenen is dit boek een handig hulpmiddel voor het bereiken van gestelde doelen in de hulpverlening.

Masterclass 24 maart '17
In een interactieve masterclass laat Ida Stamhuis je ervaren hoe je vanuit meerdere invalshoeken binnen het onderwijs, een therapeutische setting of zorgtraject aan de slag kunt. Masterclass Effectief begeleiden van kind, student en client.

Ida Stamhuis is coach, trainer en therapeut. Sinds 1998 werkt zij vanuit haar eigen praktijk met volwassenen, kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten. Ze ondersteunt hen bij hun persoonlijke ontwikkeling. In haar zoektocht naar de bronnen van zelfvertrouwen en levenslust heeft zij door studie en ervaring het Ziezo-model® ontwikkeld.

Ida Stamhuis is er met glans in geslaagd om een helder en praktisch werkmodel te ontwikkelen, met als doel zelfvertrouwen en levenslust aan te boren en te versterken.
Uit het voorwoord van Wibe Veenbaas, Phoenix Opleidingen

Prijs: € 29.90
Bestel aantal:
Zelfvertrouwen en levenslust


Klik hier om het boek in te zien (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Ida Stamhuis
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.