Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Psychologie - Algemeen
Kompas ICD-10-CM
Een gids voor beoordeling en diagnose bij psychische en gedragsstoornissen
Jack Schaffer    Emil Rodolfa
ISBN: 9789088507328

 

In de Verenigde Staten werken psychologen met de ICD (International Classification of Diseases) van de Wereldgezondheidsorganisatie. De ICD-10-CM (Clinical Modification) biedt een ander raamwerk voor evaluatie en diagnosticering dan de DSM. Omdat de DSM classificaties niet onomstreden zijn, biedt dit boek u nieuwe handvatten om op een andere wijze naar uw praktijk te kijken.

Schaffer en Rodolfa schetsen een beknopte handleiding van de ICD-10-CM, waarin ze aangeven hoe de diagnostische codes moeten worden geïnterpreteerd en hoe ze als richtlijn voor kritisch denken kunnen worden gebruikt.
Vervolgens beschrijft het boek drie prachtige uitgebreide casussen. In elk daarvan wordt een cliënt met een vaak voorkomend, maar toch heel verschillend, klinisch scenario beschreven. Aan de hand van deze casussen wordt duidelijk hoe gegevens dienen te worden verzameld en geïnterpreteerd om een mogelijke diagnose te kunnen formuleren. Er wordt nader ingegaan op problemen die zich voordoen op het gebied van ethiek en risicobeheersing, samen met overwegingen voor het ontwikkelen van een behandelplan.

Dit boek is geschreven door twee zeer ervaren clinici en bespreekt diepgaand de mogelijkheden van psychodiagnostiek middels de ICD-10-CM. Het maakt duidelijk dat diagnostiek een gecompliceerd proces is en heel wat anders dan het simpele optellen van diverse criteria voor stoornissen zoals de vaak onterechte kritiek luidt op het gebruik van classificatiesystemen in de zorg en hulpverlening. Het boek komt hiermee tegemoet aan een lacune die in de klinische praktijk zeer wordt gevoeld om de ICD of DSM als een diagnostisch verantwoord classificatiesysteem te kunnen gebruiken. Onmisbaar voor opleidingen en klinische praktijk.
-Dr. Peter van der Doef, GZ-psycholoog niet praktiserend, gepensioneerd, redacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine.

Op een prachtig georganiseerde en beknopte wijze behandelt dit boek zowel de ICD als het stellen van een psychologische diagnose vanuit alle belangrijke invalshoeken, en herinnert ons er aan dat de basis van een goede praktijkvoering bovenal neerkomt op: kritisch denken. De auteurs bespreken alles wat men maar zou willen weten over het gebruik van de ICD en doen dit op een voor clinici overtuigende wijze.
—Martin Drapeau, MPs, PhD, hoogleraar en onderzoeker aan McGill University, Montreal, Quebec, V.S., hoofdredacteur van Canadian Psychology

Dit boek is een uitstekende introductie op psychologische assessment op basis van de ICD-10-CM. Het is buitengewoon goed geschreven, informatief en inzichtelijk. Elke student en beroepskracht met interesse in psychologische assessment zal baat hebben bij het lezen van dit boek.
—Jerome M. Sattler, PhD, ABPP, San Diego State University, San Diego, CA, V.S.

Dit juweeltje van een boek behandelt niet alleen de ICD, maar ook reflectieve praktijkvoering, vakkundigheid, empathische betrokkenheid, het op ethische wijze oplossen van problemen en risicobeheersing. Het is een stuk gereedschap waar elke student psychologie en bevoegde beroepskracht over dient te beschikken. De wijze waarop elke casus systematisch en stap voor stap wordt behandeld is meeslepend en van onschatbare waarde.
—Carol A. Falender, PhD, Graduate School of Education, Pepperdine University, Malibu, CA, V.S. en Psychology Department, University of California Los Angeles, Los Angeles, CA, V.S.


Meer over deze auteur(s):
Jack Schaffer
Emil Rodolfa

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.