Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Criminaliteitspreventie en Jeugdbescherming
Op Stap werkboek
Laten we aan het klussen gaan!
Judith van de Blokenhoeve
ISBN: 9789088507731
Verschijnt september 2017

 

Dit is het werkboek behorend bij Op Stap: Continu methodiek voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Jeugdigen met (complexe) gedragsproblemen zijn vaak moeilijk actief te betrekken en te motiveren voor hun behandeling . Met dit werkboek - onderdeel van de methodiek ‘Op Stap’-, krijgen zij een aandeel in hun behandeling. Daarmee ervaren zij regie en worden zij actief betrokken. Het leidt tot gemotiveerde jeugdigen en positieve gesprekken met hun begeleiders.

In het werkboek kiezen de jeugdigen een ‘klus’ om aan te werken. Deze klus past binnen een thema dat de sociaal-emotionele ontwikkeling bevordert en gekoppeld is aan een kleur(stap). De jeugdige doorloopt gedurende zijn behandeling zeven kleurstappen. Binnen elke kleurstap voert hij meerdere klussen uit. Het werkboek is oplossingsgericht geschreven.

Het werkboek heeft een praktische insteek. Het zet jongeren aan het denken hoe zij een klus kunnen oppakken en wat hen hierbij helpt. Verder zijn er ook een aantal werkbladen voor de klussen, en overzichten om de klussen in te plannen en bij te houden .

Op Stap werkboek is geschikt voor groepsbegeleiders en professionals in de zorg aan jeugdigen in de jeugdpsychiatrie, forensische jeugdzorg, orthopedagogische behandelcentra en zorg aan jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking en (complex) probleemgedrag. Ook jeugdigen met milde(re) problematiek kunnen profiteren van het werkboek. De leeftijd van de jeugdigen kan variëren van ongeveer 6 tot ongeveer 23 jaar.

Judith van de Blokenhoeve is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt®, psychotraumatherapeut NtVP® en EMDR Europe Practitioner en ruim 25 jaar werkzaam in genoemde werkvelden.


Meer over deze auteur(s):
Judith van de Blokenhoeve

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.