Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Wereldbeschouwing - Politiek en filosofie
Bouwstenen voor filosofie
Piet Winkelaar
ISBN: 9789066654150
112 pagina's
Tweede druk 2014
Prijs: € 12.80

Bestel aantal:

 

Deze helder geschreven inleiding in de filosofie is bedoeld voor iedereen die zich wil oriënteren in ‘ de moeder van alle wetenschap’. Tegelijk geeft Piet Winkelaar de lezer een aanzet om zelf te gaan filosoferen en enige vanzelfsprekendheden ongedaan te maken door het oproepen van verwondering en het stellen van vragen.

Er worden negen bouwstenen aangereikt, negen actuele thema’s of beter gezegd invalshoeken, waar iedereen in zijn of haar leven op de een of andere manier mee wordt geconfronteerd en die aanleiding geven tot nadenken en bezinning. Het gaat allereerst om
  • Verwondering (1), de basis voor alle kennis en wijsheid,
  • om Tijd en geschiedenis (2) voor ons mensen even belangrijk en vanzelfsprekend als het water dat is voor de vissen,
  • en om Schijn en werkelijkheid (3), een vraagstuk waar de filosofie zich al een paar duizend jaar mee bezighoudt en waarvan een belangrijke vraag is of werkelijkheid meer is dan datgene wat werkt.
  • Een vierde bouwsteen is Taal en tekst (4), een actueel onderwerp in de hedendaagse filosofie, omdat het de taal lijkt te zijn die mensen tot mens maakt.
  • In Leven en dood (5) komen fundamentele vragen als de orde als: wat is leven, wat is dood, is er leven mogelijk zonder dood, hoort de dood bij het leven?
  • Als zesde invalshoek wordt gekozen voor Geluk en verdriet (6), zaken die aansluiten bij het vorige en waar iedereen wel mee te maken heeft,
  • en vervolgens Religie en godsdienst (7), twee onderscheiden begrippen die vanouds in verband worden gebracht met geluk en verdriet, met leven en dood.
  • Een achtste bouwsteen Goed en kwaad (8) bestaat uit enkele aantekeningen over ethiek en moraal en het goede leven.
  • Tenslotte worden er gedachten geformuleerd over Filosofie als troost (9), waarmee dit handzame boekje wordt afgesloten.
Prijs: € 12.80
Bestel aantal:
Bouwstenen voor filosofie


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Piet Winkelaar
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.