Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Wereldbeschouwing - Korczakiana
Onder vier ogen met God
Gebeden van hen die niet bidden.
Korczakiana deel 3
Vertaald en ingeleid door René Görtzen

Janusz Korczak
ISBN: 978-90-6665-395-5
112 pagina's
1e druk, 2003
Prijs: € 8.90

Bestel aantal:

 

In 1920 verloor de Pools-Joodse arts, pedagoog en weeshuisvader Janusz Korczak (1878/79-1942) zijn moeder. In de periode van neerslachtigheid die daarop volgde, adresseerde hij in totaal achttien gebeden aan God. De gebeden, eigenlijk meer gesprekken met God, zijn voor een deel afkom­stig van uiteenlopende perso­nages, zoals van een moeder, een klein kind, een licht­zinnige vrouw en een geleerde. Ook wordt er gebeden vanuit gemoedsge­steldheden, zoals vanuit gevoelens van droefheid, onmacht en vreugde. Korczaks gesprekken met God zijn openhartig en direct, geschreven in onopgesmukte woorden. Ze lijken eenvoudig, maar herbergen een dieptedimensie die zonder de poëzie van het hart onherkenbaar blijft.

Korczaks poreuze geloofsbark werd tot aan zijn dood in alle windrichtingen voortgedreven zonder ooit ergens voor anker te gaan. Innerlijk was hij overtuigd van de werkelijkheid van God, daarom geloofde hij, doch gevonden heeft hij Hem nooit, en daarom twijfelde hij. In de uitvoerige epiloog van René Görtzen wordt hij dan ook gepresenteerd als een dakloos gelovige.
Prijs: € 8.90
Bestel aantal:
Onder vier ogen met God


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Janusz Korczak
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.