Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Geestelijke Gezondheidszorg - Stoornissen
Een vreemde wereld
Martine F. Delfos
ISBN: 9789066655331
496 pagina's
8e druk, 2010

 

Van deze uitgave is een compleet herziene 9e druk verschenen:
In Een vreemde wereld beschrijft Martine Delfos de wereld zoals mensen met een stoornis binnen het autismespectrum die ervaren. Extra aandacht besteedt zij aan kinderen en volwassen met een autistische stoornis die een normale of boven gemiddelde intelligentie hebben: het syndroom van Asperger en PDD-NOS.

Wat er bekend is over deze stoornissen wordt in één omvattend en verklarend model ondergebracht, van het 'niet begrijpen van grapjes', gebrek aan tijdsbesef, obsessies tot en met de 'behoefte alles hetzelfde te houden en geen veranderingen te accepteren'. Zij introduceert als basisbegrip het socioschema. Dit socioschema behelst de bewuste en onbewuste kennis van zichzelf, hoe men in de wereld staat en hoe men in relatie tot anderen staat.

Door middel van voorbeelden van kinderen, jongeren en volwassenen met deze stoornissen wordt getracht de lezer in te laten leven in wat het betekent om de wereld zo te ervaren en respect te ontwikkelen voor de kwaliteiten die met de handicap samengaan.

Een vreemde wereld biedt inzicht in autisme en handvatten hoe de verschillende aspecten van autisme behandeld kunnen worden om de kwaliteit van leven voor mensen met een autistische stoornis te verbeteren.

Pim Steerneman:
'Martine Delfos is er goed in geslaagd om, in een mix van theorie en praktijk, de problematiek te beschrijven en te verhelderen en een samenhangend beeld te beschrijven van mensen met autisme spectrumstoornissen.

Het boek is dan ook gedegen en praktische geschreven en zeer geschikt voor eenieder die meer wil weten over achtergronden van autisme spectrumstoornissen met specifieke aandacht voor (hulp) vraaggerichte zorg.'

Klik hier voor de kinderboeken van Martine Delfos.

Klik hier voor de website van Martine Delfos, met o.a. een volledig overzicht van haar boeken.

Schrijf u in voor de specifieke autisme-nieuwsbrief:


Een vreemde wereld


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Martine F. Delfos
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslagCopyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.