Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Opvoedingsondersteuning en Pedagogische thuishulp
Families First
Handleiding voor gezinsmedewerkers
NJi (Nederlands Jeugd Instituut)

Han Spanjaard    Marianne Haspels
ISBN: 9789085600060
232 pagina's
7e druk 2014
Prijs: € 29.90

Bestel aantal:

 

Families First is een vorm van crisishulp. Een gezinsmedewerker Families First biedt gedurende vier tot zes weken hulp aan een gezin om de aanwezige crisis op te lossen en de veiligheid in het gezin te vergroten. Doel is de dreigende uithuisplaatsing van een of meer kinderen te voorkomen. De gezinsmedewerker maakt gebruik van de crisis om de bestaande patronen in het gedrag van de gezinsleden te veranderen.
Het streven van Families First is dat het gezin zelf (weer) greep krijgt op de crisissituatie en de situatie dusdanig verandert dat een minimale veiligheid van de gezinsleden gewaarborgd is.

De handleiding bevat technieken en hulpmiddelen die een gezinsmedewerker kan gebruiken voor gespreksvoering, informatieverzameling en -analyse en het stellen van doelen. Ook beschrijven de auteurs diverse technieken voor het leren van sociale en opvoedingsvaardigheden, conflictbemiddeling, informatieverstrekking, het beïnvloeden van gedachten en gevoelens en netwerkversterking. De technieken worden op concrete wijze beschreven en met voorbeelden toegelicht.

De eerste druk (1996) tot en met de vijfde druk (2002) werden uitgegeven door NIZW.

De uitgave van deze handleiding werd mogelijk gemaakt door een gezamenlijke financiele investering van NJI (Nederlands Jeugd Instituut) en Collegio.

Prijs: € 29.90
Bestel aantal:
Families First


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Han Spanjaard
Marianne Haspels
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.