Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Justitieel, Criminologie en Juridische uitgaven - Reclassering
Het delict als maatstaf
Methodiek voor werken in gedwongen kader
Anneke Menger    Lous Krechtig
ISBN: 9789066659735
256 pagina's
Gebonden
5e druk, 2012
Prijs: € 32.50

Bestel aantal:

 

Het delict als maatstaf is een algemene methodiekbeschrijving voor het reclasseringswerk. Het gaat over het werk van de reclasseringswerker, de ketenpartners en andere betrokken organisaties. Begeleiding van de verdachte of dader door de reclassering vindt altijd plaats in gedwongen kader: de begeleiding is opgelegd door justitie. De cliënt komt dus niet uit eigen beweging. Aan dit kader zijn zowel reclassering als cliënt gehouden.

Reclasseringswerkers hebben al werkend ontdekt wat het gedwongen kader voor hun methodisch handelen betekent. Een methodiekbeschrijving voor de reclasseringswerkers bestond echter nog niet. Daar was, zeker na de ontwikkeling van het diagnostisch instrument RISc, behoefte aan.
Immers: wat heb je aan een goede diagnose als je geen methodiek hebt voor de begeleiding? Recente ontwikkelingen in het buitenland, samengevat als de What Works-beweging, in combinatie met ‘best practices’ van reclasseringswerkers, hebben geleid tot dit boek. De verbindende schakel tussen theorie en praktijk is het begrip ‘responsiviteit’: hoe kan de werker ervoor zorgen dat de cliënt open staat voor dat wat de reclassering kan aanbieden? Met als doel de kans op herhaling van strafbare feiten te voorkomen.

Een methodiek ‘werken in gedwongen kader’, hoe grondig en gedetailleerd ook, kan alleen effectief zijn als ‘het werken’ werkelijk begrensd is door dit ‘gedwongen kader’. Elke methodische invulling verliest haar overtuigingskracht als de kaderstellende werking van de context ontbreekt. Helderheid hierover is het fundament van de methodiek.

Ontwikkeld in opdracht van Stichting Reclassering Nederland


Prijs: € 32.50
Bestel aantal:
Het delict als maatstaf


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Anneke Menger
Lous Krechtig
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.