Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Maatschappelijke Ontwikkeling - Algemeen
Verschil maken
Eigen verantwoordelijkheid na de verzorgingsstaat
(RMO Reeks)

Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling
ISBN: 978-90-6665-752-6
112 pagina's
1e druk, 2006
Prijs: € 14.90

Bestel aantal:

 

Het begrip ‘eigen verantwoordelijkheid’ staat centraal in het politieke debat over de hervorming van de verzorgingsstaat. De komende jaren zal dat debat over eigen verantwoordelijkheid nog intenser worden vanwege de spanningen tussen wat de verzorgingsstaat levert en wat de samenleving wenst. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling gaat in Verschil maken in op de vraag wat de overheid kan doen om eigen verantwoordelijkheid van burgers te bevorderen. In essentie is dat het vorm geven aan verschil. Dat doet de overheid door een fundamenteel ander beleidsrepertoire te gebruiken en door terug te treden in ambities. Bovendien kan de overheid contexten bevorderen waarin eigen verantwoordelijkheid van burgers gestalte krijgt.

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving en werkt aan nieuwe concepten voor de aanpak van sociale vraagstukken.

Zie ook het andere deel uit de RMO Reeks

Eigen verantwoordelijkheid:bevrijding of beheersing?


Prijs: € 14.90
Bestel aantal:
Verschil maken


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.