Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Publiceren

U bent op zoek naar een uitgever voor uw werk. Hartelijk dank voor het benaderen van uitgeverij SWP bij uw publicatieplannen.

Publicatievoorstel
Wanneer u publicatieplannen heeft, stellen wij het op prijs wanneer u het PDF document Publicatievoorstel leest. (om PDF bestanden te lezen/printen heeft u de gratis Acrobat Reader van Adobe nodig). Het beantwoorden van de vragen uit dit document geven een goede basis voor:

  • het beoordelen van uw publicatieplan;
  • het schrijven van uw manuscript;
  • het schrijven van het voorwoord;
  • de promotie van uw boek.

Bij Uitgeverij SWP werken drie uitgevers. U kunt uw publicatievoorstel (of manuscript) bij één van hen indienen. Zie Wie is wie?
Als de uitgever in kwestie interesse heeft in uw manuscript/publicatievoorstel dan zijn er een aantal richtlijnen waar uw manuscript aan moet voldoen, zie hierna.

Richtlijnen voor het aanleveren van kopij
Om de productie van uw werk zo efficiënt mogelijk te laten verlopen hebben wij een aantal richtlijnen voor het aanleveren van uw kopij geformuleerd. Deze richtlijnen kunt u downloaden (PDF): Aanleveren van kopij

Taalrichtlijnen
In de taalrichtlijnen voor auteurs kunt u onder andere lezen welke spelling wij hanteren en hoe u bijvoorbeeld een literatuurlijst samenstelt. Deze richtlijnen kunt u downloaden (PDF): Taalrichtlijnen

Richtlijnen voor het aanleveren van beeldmateriaal
Wanneer u met de uitgever bent overeengekomen dat er ook beeldmateriaal wordt opgenomen in uw boek, kunt u in 'Richtlijnen voor het aanleveren van beeldmateriaal' lezen hoe wij de beelden het best kunnen verwerken. Deze richtlijnen kunt u downloaden (PDF): Richtlijnen Beeldmateriaal

Mocht u naar aanleiding van de richtlijnen nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot een van de productiebegeleiders: Janneke Scherpenhuisen of Marjo de Jong


Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.