Buurtbemiddelingscongres


09-05-2017
Spant!
http://www.buurtbemiddelingscongres.nl/
Bijna de helft van de Nederlanders ervaart overlast in de buurt. De politie krijgt tienduizenden meldingen per jaar over burenruzies. Een groot deel daarvan bestaat uit geluidsoverlast, voornamelijk kleine irritaties die zich hebben opgestapeld en kunnen leiden tot escalatie bij niet tijdige aanpak.