Vijfde landelijke CELEVT-congres


07-10-2017
De Eenhoorn
http://celevt.nl/programma/
Cognities, Emoties en Re-enactments. Integrale Traumabehandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke emotionele mishandeling en verwaarlozing bij volwassenen.