Vijfde landelijke CELEVT-congres

07 oktober 2017 | De Eenhoorn | Website
Cognities, Emoties en Re-enactments. Integrale Traumabehandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke emotionele mishandeling en verwaarlozing bij volwassenen. Meer informatie