4e Jaarcongres Huiselijk Geweld

21 november 2017 | De Meervaart | Website

Het onzichtbare zichtbaar maken

Geweld staat zelden op zichzelf. Dat maakt het voor alle professionals die in hun werk met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken krijgen een - op z’n zachtst gezegd - enorme uitdaging. Je werkt vanuit je eigen vakgebied, kennis en ervaring.  Maar om geweldspatronen echt te kunnen aanpakken, heb je een brede blik nodig. 
Herkennen we bijvoorbeeld de scheefgroei of stagnatie in de ontwikkeling van een peutertje dat opgroeit in een situatie van huiselijk geweld? Zien we de signalen van eer gerelateerd geweld? Herkennen we het gedrag dat een reactie kan zijn op kindermishandeling of huiselijk geweld? Besteden we voldoende aandacht aan het systeem? En weten we in hoeverre armoede en schulden verweven kunnen zijn met trauma’s en geweld?

Meer informatie