Jaarcongres Participatie en Herstel


28-11-2017
De Meervaart
http://www.participatieherstelcongres.nl/
Het congres richt zich dit jaar op wijkgericht werken met kwetsbare mensen. Bij kwetsbare mensen gaat het om een zeer diverse groep van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische, psychosociale of verstandelijke beperkingen. Soms ook met verslaving of met forensische problematiek.