Stemmingswisselingen, somberheid, depressie en suïcide


05-10-2017
Meervaart
http://www.kerncongres.nl/
Stemmingswisselingen, temperament, hypersensitiviteit, somberheid, depressie, automutilatie en (neiging tot) zelfdoding bij kinderen en jongeren.