Helden van de wijk

31 oktober 2017 | LantarenVenster, Rotterdam | Website

Maatschappelijk Herstel

Het thema maatschappelijk herstel is naar ons idee momenteel nog onderbelicht. En kan in 2017 een stevige impuls gebruiken. Sociale en maatschappelijke factoren spelen, welhaast vanzelfsprekend, een belangrijke rol in het persoonlijke en maatschappelijke herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Gelijkwaardig burgerschap, gelijke kansen, meer eigen regie zijn belangrijke voorwaarden om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de complexe en snel veranderende Nederlandse maatschappij.
Helden van de wijk heeft een duidelijke boodschap en diverse “Helden en Heldinnen” gaan via een serie lezingen, inleidingen, films, workshops etc. laten zien dat samen werken aan maatschappelijk herstel beter kan, door van elkaar te leren en elkaar te inspireren. 

Meer informatie