Het Preventiecongres

25 januari 2018 | De Meervaart, Amsterdam | Website

Obesitas, diabetes, depressie en dementie komen steeds vaker voor. Preventie is nodig om de gezondheid van de bevolking te bevorderen en kosten voor (gezondheids)zorg binnen de perken te houden. De gezondheidskloof moet ook kleiner worden. Nu gaan mensen met een lage opleiding gemiddeld zeven jaar eerder dood dan mensen met een hoge opleiding. Gezondheid wordt voor een groot deel bepaald door onze manier van leven, maar ook door de omgeving waarin wij leven. Het preventiecongres besteedt aandacht aan verschillende factoren die de mate van gezondheid en kwaliteit van leven bepalen. En bovenal: hoe kunnen we die factoren beïnvloeden? Aan welke knoppen kunnen we draaien? Welke maatregelen moeten de gemeenten, het onderwijs, de zorg, bedrijven en het ministerie van VWS nemen? Het Preventiecongres werkt toe naar een top tien van concrete maatregelen! Wanneer het aankomt op gezondheid, worden drie preventiepeilers onderscheiden:

  ONGEZOND GEDRAG

  OPVOEDING

  ONGEZONDE OMGEVING

Meer informatie